Xenotilapia papilio "Chituta".


Xenotilapia papilio "Kanoni".


Xenotilapia papilio "Msalaba".


Xenotilapia bathyphilus "Zambia".


Xenotilapia spec. "Red Princess".


Xenotilapia
Boulenger 1899.

Tekst og fotos Tonny Brandt Andersen.


      Tekst og fotos Tonny Brandt Andersen