Hvem er jeg.

Min interesse for akvariefisk begyndte allerede som dreng, men det var først i 1977, at jeg købte mit første akvarium. Jeg blev hurtigt interesseret i sydamerikanske dværgcichlider.

Jeg holdt en pause med akvarier i et par år, blandt andet fordi jeg i 1983 og 1984 boede i Johannesburg i Sydafrika, hvor jeg blandt andet også fik besøgt Lesoto, Swaziland, Botswana, Namibia og Zimbabwe.

I 1986 meldte jeg mig ind i Dansk Cichlide Selskab hvor jeg hurtigt kom til, at hjælpe med renskrivningen og udsendelsen af medlemsbladet Cichliden. I 1989 blev jeg medlem af Københavns Akvarieforening, og samme år blev jeg ansvarlig for annonceaftalerne i Akvariebladet. De følgende 15 år var jeg med i de to foreningers bestyrelser i flere perioder som formand og kasserer. Jeg var med til at arrangere udstillingerne Fisk og Fugle i Forum i 1990, 1992 og 1995, blandt andet som medlem af styregruppen ved de to sidste udstillinger, og ikke mindst med arbejdet med udstillingens katalog.

Min interesse for fisk har også medført, at jeg meldte mig ind i Skandinavisk Regnbue og Gobi Selskab i 1988, og i Skandinavisk Killi Selskab i 1993. Nordisk Cichlide Selskab, og cichlideforeningerne i Tyskland, England, Holland og USA blev jeg også medlem af i starten af 1990'erne, ligesom jeg har været medlem af den tyske forening for maller, tetraer, smerlinge og barber i en periode på nogle år.

I starten af 90erne var jeg også i en periode kasserer i Dansk Akvarie Unions kreds 1, og deltog derfor i DAUs hovedbestyrelsesmøder og delegeretmøder. Det var en spændende tid, med mange akvaristiske oplevelser.

I 1989 gennemgik jeg Dansk Akvarie Unions dommeruddannelse, og virkede som akvariedommer ved flere hjemmekonkurrencer i københavnsområdet.

Jeg har været på 4 rejser til Sydamerika, og oplevet fiskene i deres naturlige omgivelser i Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasilien og Uruguay. Jeg har samlet fisk til fiskesamlingen på Naturhistorisk Riksmuseum i Stockholm.

I 1993 begyndte jeg at holde forskellige foredrag om cichlider og den natur de lever i, og hvordan de har tilpasset sig forskellige levesteder. Jeg har kunnet glæde mig over, at akvarieforeninger i hele Danmark har villet høre mine foredrag, og det er da også blevet til 6 foredrag i Sverige, i forbindelse med Akvariets dag, GOC's årsmøde og Nordisk Cichlide Selskabs Cichlideweekender.

I 1995 blev jeg redaktør for det landsdækkende tidsskrift Akvariebladet, hvor jeg var redaktør og senere også forretningsfører i forbindelse med lukningen af bladet i 2002. Akvariebladet kører videre som foreningsblad for Københavns Akvarieforening.

I 2000 blev jeg indehaver af Akvarie West, hvor jeg straks gik igang med at opbygge en internetforretning www.akvarieforretningen.dk. I sommeren 2004 flyttede jeg forretningen fra Vesterbro i København til Vorbasse.

I 2005 modtog jeg Dansk Akvarie Unions grønne emblem, for mange års aktivt arbejde i Københavns Akvarieforening. Og i 2007 vedtog Københavns Akvarieforenings generalforsamling, at gøre mig til æredsmedlem. I den forbindelse modtog jeg foreningens æredsemblem.

I 2010-2011 havde jeg en enkelt periode som kasserer i Dansk Akvarie Union, på et tidspunkt hvor DAU var truet af lukning. Jeg blev også superbruger på Akvariesiden.dk i 2010.

Jeg har i 2012 og 2013 deltaget i arbejdet med at lave de lovpligtige pasningsvejledninger til akvariefisk, som skal udleveres i forretningerne ved køb af fisk. Jeg kunne dog ikke gøre arbejdet færdig på grund af min sygdom. Det viste sig også at være spildt arbejde, da en arbejdsgruppe forkastede det fremlagte materiale fordi det var for omfattende.

I 2013 kom jeg på grund af handicap i flexjob i min egen virksomhed. Et flexjob som jeg dog ikke kunne klare, hvorfor jeg, med en sygemelding, måtte opgive arbejdet i forretningen i juli 2013 på grund af svær gigt. Den 13. august 2013 solgte jeg Akvarie West med tilhørende web-shop.

I 2014 blev jeg æredsmedlem af Vejle Akvarieforening, og kan nu igen hygge jeg mig med min hobby i det omfang sygdommen gør det mulig.

I 2016 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Vejle Akvarieforening som kasserer. Jeg har stor glæde af at komme i Vejle Akvarieforening, og kan selvfølgelig varmt anbefale foreningen til andre.

2016 er også året, hvor L-maller og grenmaller igen er at finde i mine akvarier. Jeg har nu 19 akvarier, hovedsagelig med cichlider og maller, men andre spændende og sjove fisk kan også sagtens finde vej til mine akvarier.

Fra 2017 er jeg med til at arrangerer Vejle Akvariemesse, og i 2018 blev jeg valgt som formand for Dansk Akvarie Union.Mvh
Tonny Brandt Andersen.      Tekst og fotos © Tonny Brandt Andersen